Zingen voor je Leven koor

In Leiden dirigeer ik het Zingen voor je Leven koor. Dit is een koor dat bestaat uit mensen die kanker hebben (gehad) of het van nabij hebben meegemaakt. Het is in feite een lotgenotengroep dat graag bij elkaar komt om samen te zingen, dat is het voornaamste doel.
Zingen voor je Leven koren zijn ontstaan op initiatief van de Stichting Kanker in Beeld, hetgeen geresulteerd heeft in zulke koren in heel Nederland.

Zingen is een mooie manier om uiting te geven aan gevoelens en dat geeft verzachting, blijdschap, dankbaarheid, tranen, kracht en plezier! Als iemand even moet huilen of niet langer kan staan of wat dan ook dan is dat voor niemand vreemd. Dit geeft een ontspannen sfeer en zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt in dit koor.

Aanmelden kun je bij Ida Tan, idatan@ziggo.nl  telefoon: 06-57327275
Geïnteresseerd in wat Kanker in Beeld verder aanbiedt in het land? Zie: www.kankerinbeeld.nl

Wieke Ubels verspreidt de kracht van klanken en klinken