klankKracht

Bij klankkracht (Pansori) gebruik ik mijn stem (trilling) intuïtief en stem mij af op diegene of datgene waarvoor ik zing (‘klink’). Je zou dit ook energiewerk kunnen noemen in de vorm van klank.

Klank/trilling heeft invloed op de energie om je heen, in jezelf en op de ander.
Het werkt door op alle niveau’s: fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal.

Het is mogelijk om een klanksessie bij mij te krijgen.
Je kunt dan komen met een hulpvraag of bv puur uit nieuwsgierigheid naar hoe klank op je kan inwerken. Ook kun je zelf actief deelnemen aan het zingen als je dat wilt.

Samen met Alma van der Wijngaard geef ik ook workshops Pansori.
Hierin leer je je stem in te zetten voor je eigen welzijn of die voor de ander, je omgeving.
Hierbij gaat het niet om mooi zingen maar om te vertrouwen op wat je intuïtie je aangeeft in wat er op dat moment aan klank nodig is of ‘gehoord wil worden’.
Daarnaast besteden we aandacht aan het zo vrij mogelijk laten klinken van de klank, opdat het haar werk optimaal kan doen.

Bij energiewerk is het niet perse noodzakelijk om fysiek bij elkaar in dezelfde ruimte te zijn. Energie kan je naar iemand sturen die zich op dat moment ergens anders bevindt. Zo kan ik dus ook op afstand voor je klinken, mocht je niet in staat zijn om naar mij toe te komen. Dit vergt een zekere afstemming en ik zal daar graag met je over in gesprek gaan, als je dat wenst.

Mijn opleiding Pansori zingen heb ik gevolgd bij Yvonne de Bruin.
zie: www.pansori-network.org

Alma van der Wijngaard heeft ook een eigen website:  www.intouch-leiden.nl

Wieke Ubels verspreidt de kracht van klanken en klinken