Zingen in de zorg

In coronatijd heb ik de opleiding Zingen in de Zorg, opgezet door Maartje de Lint, gevolgd. Deze opleiding richt zich helemaal op het zingen voor en met mensen met dementie. Mijn ervaring op dit gebied is reeds groot en deze opleiding verrijkt en verdiept mijn werk in de zorg.
Ook heb ik met andere doelgroepen gewerkt.
Ik heb gezongen met een groep mensen met een verstandelijke beperking. Heb mijn zingen (klankkracht/Pansori) gebruikt bij het zingen voor met mensen met de ziekte Huntington en ook met mensen met meervoudige handicaps. Daarnaast dirigeer ik het Zingen voor je Leven koor in Leiden.

Samen zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hen verlichting in soms zware tijden. Het geeft hen en hun naasten ontspanning in een lange dag en helpt hen als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op, wanneer ze samen met hun naaste zingen.

Vooral in situaties waarin je elkaar niet meer begrijpt, kan samen zingen iemand weer in het hier en nu halen en tot rust brengen. Ook bij afasie, als mensen niet uit hun woorden kunnen komen, werkt zingen wonderbaarlijk. Als vanzelf komen liedteksten terug in het geheugen en zingt iemand volop mee. Vaak is daarna weer een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

Samen met Caroline Lange zing ik tevens in tehuizen met mensen met dementie. Onze samenwerking is ontstaan nadat we beiden de cursus “Muziek met Ouderen” hebben gevolgd aan het Amsterdamse Conservatorium.

Zingen doet mensen met dementie (en vele anderen!) dus bijzonder goed. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het veel positieve effecten heeft op het lichaam.

Bijvoorbeeld:

  • Verzacht het de pijn door de aanmaak van het gelukshormoon endorfine
  • Zorgt het ervoor dat de darmen beter werken omdat door de regelmatige ademhaling de darmen een heuse massage krijgen
  • Stimuleert het ons ‘slapende’ geheugen. Herinneringen gekoppeld aan een lied komen tot leven tijdens het zingen
  • Geeft het de longen een schoonmaakbeurt doordat oude slijmdeeltjes naar buiten worden getrild. Je krijgt daardoor letterlijk meer lucht.
  • Zorgt het ervoor dat je emoties kunnen stromen. Je laat letterlijk je eigen ‘snaren’ trillen. Je voelt je lichter; meer in het moment. En ‘Last but not least”:
  • Kan zingen het gevoel van zingeving weer activeren. Mensen voelen weer dat ze ergens goed in zijn, dat ze iemand zijn, dat ze verbinding en plezier kunnen hebben met anderen.

Zie ook: www.zingenindezorg.nl

Wieke Ubels verspreidt de kracht van klanken en klinken